ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΠΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2020Β

Μόλις οριστικοποιηθούν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  τα παρουσιολόγια  για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β θα ενημερωθούν  οι εκπαιδευτές  που αμείβονται με Τ.Π.Υ  ώστε να τα τιμολόγια των εκπαιδευτών. Σας επισημαίνουμε την προσοχή στα εξής: Προϋπόθεση πριν την έκδοση Τ.Π.Υ. είναι η συνεννόηση του εκπαιδευτή με το ΔΙΕΚ, […]

Διαβάστε Περισσότερα

Δυνατότητα εγγραφής για τους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο._τηλεδιάσκεψη webex κ.α

Υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα εγγραφής στους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να χρησιμοποιήσουν την τηλεδιάσκεψη webex, εφόσον το επιθυμούν πέρα από τη χρήση εργαλείων όπως Zoom, Google Meet, κλπ) Ο σύνδεσμος URL της τηλεδιάσκεψης θα δηλώνεται στη πλατφόρμα Eclass του μαθήματος της Ασύγχρονης […]

Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση αμοιβών εμπειροτεχνών

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ5/20348/22-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τυχόν τεκμηριωμένα αιτήματα για έγκριση αμοιβών εμπειροτεχνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 2/106902/0022/10-03-2013 (Β΄3276) Κοινή Υπουργική Απόφαση, υποβάλλονται προς έγκριση αποκλειστικά εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την έναρξη του […]

Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες σύνδεσης-χρήσης της πλατφόρμας Webex για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές

Οδηγίες σύνδεσης καταρτιζόμενων στην πλατφόρμα Webex Meetings (σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία) Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση), είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε καταρτιζόμενους, που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού. Στην πλατφόρμα μπορούν να συνδεθούν εκπαιδευτές και […]

Διαβάστε Περισσότερα

Απαλλαγή Μαθημάτων

Παρακαλούνται όσοι καταρτιζόμενοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για Απαλλαγή Μαθημάτων, να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να μας την αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν την παρακολούθηση των εν λόγω μαθημάτων ( Πτυχίο, Αναλυτική Βαθμολογία και Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής). Η προθεσμία […]

Διαβάστε Περισσότερα