Ενημέρωση για τη συνέχιση της κατάρτισης

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους όλων των ειδικοτήτων και εξαμήνων ότι τα εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και τα θεωρητικά, θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι τελικές εξετάσεις, και τυχόν επανεξετάσεις, θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών.

Διαβάστε Περισσότερα