Εξετάσεις Πιστοποίησης:Χρόνος Προσέλευσης Εξεταζόμενων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και Έναρξη Εξέτασης

Χρόνος Προσέλευσης Εξεταζόμενων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους και Έναρξη Εξέτασης: Καθημερινές: 17:00 μ.μ. έως 17:30 μ.μ. (το αργότερο). Έναρξη εξέτασης: 18:00 μ.μ. Σαββατοκύριακα: 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (το αργότερο). Έναρξη εξέτασης: 11:00 π.μ.

Διαβάστε Περισσότερα