Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

   Η εταιρία Πληροφορικής Logicsoft δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από το 2009. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και απασχολεί ομάδα έμπειρων επαγγελματιών & επιστημόνων.
Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες :
-ανάπτυξης ιστοσελίδων & ηλεκτρονικών καταστημάτων
-digital marketing & social media marketing
-ανάπτυξης web εφαρμογών
-ανάπτυξης software
Οι ασκούμενοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία δίπλα σε ιδιαίτερα έμπειρους συνεργάτες μας , έρχονται καθημερινά σε επαφή με ποίκιλλα projects πραγματικών πελατών με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο διάστημα να αποκτούν νέες δεξιότητες και επιπλέον γνώσεις, βάζοντας ισχυρές βάσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Θέση: Web Developer/ Βοηθός project manager

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων ως βοηθός project manager  με καθήκοντα το συντονισμό και παρακολούθηση έργων.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα.
 Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
     
Θέση πρακτικής: Web Developer/ Προγραμματιστής

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατα προτίμηση JOOMLA ) , καλή γνώση PHP, HTML , CSS, αγγλικά

Καθήκοντα: Ανάπτυξη web εφαρμογών &  modules για ιστοσελίδες.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ – ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέση Πρακτικής: Τεχνικός Η/Υ – Back office support

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης – customer support

Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις Η/Υ, ρύθμισης windows-ms office, outlook,  αγγλικά
Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις δικτύων.

Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση τεχνικών αιτημάτων πελατών, επισκευή Η/Υ, ρύθμιση εφαρμογών, windows, outlook  και λοιπών εφαρμογών ms office, δίκτυα.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Θέση: Web Designer

Η εταιρία πληροφορικής Logicsoft αναζητά σπουδαστή πληροφορικής τελειόφοιτο ΙΕΚ ( δημόσιο ή ιδιωτικό) για πρακτική άσκηση στο τμήμα ανάπτυξης ιστοσελίδων
Απαραίτητα προσόντα : γνώσεις CMS ή/και τεχνικών ανάπτυξης ιστοσελίδων  ( κατά προτίμηση JOOMLA ) , Photoshop  ή παρόμοιο πρόγραμμα.
 Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας στο info@logicsoft.gr. 

 

Logicsoft

Χάλκης 5, Ν. Ηράκλειο

210 2838009

www.logicsoft.gr