Σας ενημερώσουμε ότι το Georgioupolis Resort 5* και το Georgioupolis Suites 5* προσφέρουν στους σπουδαστές της σχολής σας την δυνατότητα της απασχόλησης τους για την καλοκαιρινή σεζόν του 2022.

Placement Details

Organisation Name: Georgioupolis Resort 5* & Georgioupolis Suites 5*
Organisation Address: Georgioupolis, Crete, Greece, 73007
Contact Name: Nikolas Kokkalis
Contact Job Title: Director
Contact Number: 0030-6984704187 / 0030-28250-61126
Email Address: nikos.kokkalis@harpinhotel.gr
Industry: Hospitality / Culinary / Tourism / Events / Administration / Marketing
Placement start date: May / June / July / August / September / October 2022
Placement Job Title: Food & Beverage (Culinary Arts, Restaurants and Bars)
Hours (min of 35 per week) 40hours
Application Closing Date: 31.05.22
Length of placement: 2 – 6 months (8-24 weeks)
Number of Vacancies: 8
Salary: €500.00/month (+up to €200,00/month productivity bonus)
Meals provided on duty: yes (+off duty daily)
Accommodation provided: Yes
Uniform provided: Yes
Other Benefits: Health insurance, days off, possibility of long-term collaboration
Job Description: Culinary Arts
• Work morning, afternoon and evening shifts.
• Assist the Chef de Partie.
• Participate to the preparation of: breakfast, lunch, dinner.
• Work in all kitchen areas Cold, Hot, a la Carte and Live Cooking.
• Assist to the preparation of the buffet.
• Follow and respect the HASP procedures.
Restaurants
• Work morning, afternoon and evening shifts.
• Set tables and prepare the sector of responsibility.
• Assist the sector headwaiter with the service.
• Deliver orders and keep sector in perfect state.
• Replace the necessary material.
Bars
• Work morning, afternoon and evening shifts.
• Assist the bartender with the service.
• Prepare drinks and cocktails.
• Keep the bar area in perfect state.
• Replace the necessary material.
• Serve at table.
Experience needed: no
Website http://www.georgioupolis-resort.com/