Ζητούνται άτομα για Πρακτική Άσκηση

Ζητούνται άτομα για 6μήνη πρακτική άσκηση στην εταιρεία
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Θέσεις πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές:

• ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Στοιχεία Επικοινώνιας:

Τηλ: 210 61 79 007
Email: print@maragos.gr

http://www.maragos.gr/newsletter/logo.jpg

ΜΑΡΑΓΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Λεωφ. Κηφισίας 308
152 32, Χαλάνδρι
210 61 79 001

print@maragos.gr

www.maragos.gr