Αδυναμία προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι έλειψαν σε κάποια εξέταση και ενδιαφέρονται να δώσουν το μάθημα, να προσκομίσουν στην γραμματεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 13/2/2019.