Αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 6/11/2019 δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με το ΔΙΕΚ λόγω τεχνικού προβλήματος.