Αίθουσες μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2022Α

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τις αίθουσες των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2022Α από το συνημμένο αρχείο.
ΑΙΘΟΥΣΕΣ