Αιτήσεις Εκπαιδευτών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που θα επιλέξουν το ΔΙΕΚ Ηλιούπολης για να καταθέσουν την αίτησή τους να έχουν αριθμημένες τις σελίδες των δικαιολογητικών, καθώς επίσης και να αναφέρουν σε κάθε σελίδα το κριτήριο  πριμοδότησης στο οποίο αυτή αφορά,σύμφωνα με την προκήρυξη.

Ώρες παραλαβής αιτήσεων 10:00 με 13:00
Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση γίνεται απαραιτήτως από τον ίδιο τον εκπαιδευτή και όχι με κούριερ ή εξουσιοδότηση.