ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για αλλαγή ειδικότητας στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει μετά την έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης του εξαμήνου.Η διαδικασία αφορά μόνο καταρτιζόμενους που θα φοιτήσουν στο Β’ ή στο Γ’ εξάμηνο και έχουν ήδη φοιτήσει σε ειδικότητα με ΙΔΙΑ ακριβώς μαθήματα στα προηγούμενα εξάμηνα κατάρτισης. Μετά την αλλαγή ειδικότητας δεν θα έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν με την κατάρτιση στην αρχική τους ειδικότητα.