Αλλαγή αίθουσας για Τεχνικούς Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων” ότι όλα τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια που θα εξεταστούν γραπτώς θα δοθούν στην αίθουσα 72.