Αλλαγή Προγράμματος Μαθημάτων Chef Δ1 και Δ2

Αλλαγή Προγράμματος μαθημάτων στα τμήματα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Δ1 (http://iek-ilioup.att.sch.gr/…/uploads/2018/02/chef1_2018a_… ) και Δ2 (http://iek-ilioup.att.sch.gr/…/uploads/2018/02/chef2_2018a_… ). Εφόσον είναι δυνατό, οι καταρτιζόμενοι να προσέλθουν με το νέο πρόγραμμα και σήμερα 20/2/2018.