Αλλαγή Προγράμματος Τελικών Εξετάσεων Δ’ εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε εκ νέου το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Δ’ Εξαμήνου. Παρακαλούμε ελέγξετε για αλλαγές.