Ανακοίνωση αποτελεσμάτων τελικών εξετάσεων και απόδοσης

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων και τα αποτελέσματα επίδοσης έχουν αναρτηθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων του Δ.ΙΕΚ.