Ανακοίνωση για Αισθητική Δ’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ” Δ’ εξαμήνου ότι τα μαθήματα της Δευτέρας, της Τρίτης και της Τετάρτης θα γίνονται εξ αποστάσεως με ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας.