Ανακοίνωση για Αισθητική Β’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ” ότι τα μαθήματα της Δευτέρας και της Πέμπτης θα γίνονται εξ αποστάσεως με ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας.