Ανακοίνωση για Τεχνικούς Δικτύων Α΄ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών” Α΄ εξαμήνου ότι το μάθημα της Πέμπτης 14/11/2019 αναβάλλεται.