Ανακοίνωση για την ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ Δ’ Εξάμηνο

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 26/02/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν καμία από τις ώρες του μαθήματος Πρακτικές Ασκήσεις.