Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2016Β

Τα αποτελέσματα επίδοσης για το εξάμηνο 2016Β έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Ε.Κ.