Αναπλήρωση για Τεχνικούς Κομμωτικής Τέχνης Γ’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης” Γ’ εξαμήνου ότι την Τρίτη 29/01/2019 το μάθημα θα ξεκινήσει στις 16:45 λόγω αναπλήρωσης.