Αναπλήρωση για Τεχνικούς Μαγειρικής Τέχνης Β1

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης” του Τμήματος Β1 ότι την Τετάρτη 29/5/2019 και την Τετάρτη 5/6/2019 τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 15.00 λόγω αναπλήρωσης του μαθήματος “Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων”.