Αναπλήρωση μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ” Α’ εξαμήνου ότι την Παρασκευή 02/11/2018 θα γίνει αναπλήρωση μαθημάτων ως εξής:

15.00 – 16.35 : Εργαστήριο “Αισθητική Άκρων”

16.45-18.30 : Θεωρία “Αισθητική Άκρων”