Αναπλήρωση μαθήματος για Τεχνικούς Δικτύων

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10/10/2019 το μάθημα “Λειτουργικά Συστήματα 1” θα ξεκινήσει στις 15:00 για να αναπληρωθούν οι ώρες που χάθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.