Αναπλήρωση μαθήματος για Τεχνικούς Η/Υ Γ’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Τεχνικός Η/Υ” Γ’ εξαμήνου ότι θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος την Παρασκευή 7/12/2018 από τις 17.45 έως τις 20.10.