Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Επίδοσης 2018Β

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους ότι τα αποτελέσματα επίδοσης του φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ (απέναντι από την Γραμματεία).