Ανάρτηση βαθμολογίας Εξετάσεων Προόδου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους ότι αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των εξετάσεων προόδου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ (απέναντι από την Γραμματεία).