Απαγόρευση Λειτουργίας Εκπαιδευτικών Δομών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 783 Β’/10-3-2020, επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Στις «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνεται και η Πρακτική Άσκηση.

Οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες συνεχίζονται κανονικά.

 

Για κάθε νεώτερη ανακοίνωση, παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.