Απαλλαγή από μαθήματα στα ΙΕΚ

Απαλλαγές από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ (Εγκύκλιος)