Αποτελέσματα επίδοσης 2021Β

Ενημερωθείτε από το αρχείο για τα αποτελέσματα επίδοσης 2021Β:
Epidosi2021B
Τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων δεν φαίνονται στο αρχείο.
Οι αναλυτικές βαθμολογίες των τελικών εξετάσεων είναι αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ.
Παρακαλείστε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του ΙΕΚ για την έναρξη των μαθημάτων διότι κάποια τμήματα θα ξεκινήσουν κανονικά 16/2.