Αποτελέσματα επίδοσης εξαμήνου 2022Β

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα επίδοσης του εξαμήνου 2022Β καθώς και οι βαθμοί των τελικών εξετάσεων και η τελική βαθμολογία (πρόοδος, εργασία, τελική εξέταση) στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ.