Αποτελέσματα φοίτησης εξαμήνου 2022Β

Τα αποτελέσματα φοίτησης του εξαμήνου 2022Β έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να λάβουν γνώση.