Αποτελέσματα Τελικών Εξετάσεων

Τα αποτελέσματα επίδοσης για το εαρινό εξάμηνο 2017Α έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.ΙΕΚ Ηλιούπολης.