Πρόγραμμα μαθημάτων Βοηθών Φυσικοθεραπείας Γ’ εξαμήνου για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» Γ’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 21.00 στο ΚΑΤ.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Γ’ εξαμήνου για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» Γ’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 20.10

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Κομμωτικής Τέχνης Γ’ εξαμήνου για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης» Γ’ εξαμήνου ότι την Πέμπτη 18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 20.10.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η/Υ Γ’ΕΞΑΜΗΝΟΥ για Πέμπτη 18/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Τεχνικος Η/Υ» Γ΄εξαμήνου ότι την Πεμπτη  18/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 20.10.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για Τεχνικούς Μαγειρικής Τέχνης Α΄ εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης» Α΄εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 δε θα γίνουν μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών Γ΄ εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018υ

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» Γ’ εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 19.20.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Γραφιστικής Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Α΄εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» Α΄εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 19.20.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για Βοηθός Εργοθεραπείας Γ’ εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας»  Γ΄ εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 δε θα γίνουν μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών Α΄εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών» Α’ εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.50 έως τις 19.20

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα μαθημάτων Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων Γ’ εξαμήνου για Τετάρτη 17/10/2018

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» Γ΄εξαμήνου ότι την Τετάρτη 17/10/2018 τα μαθήματα θα γίνουν από τις 15.00 έως τις 21.00.

Διαβάστε Περισσότερα