ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)  είναι 100% θυγατρική εταιρεία  της  ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά.

Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν ενδεικτικά είναι:

  • Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής
  • Τεχνικός Δικτύων
  • Τεχνικός Μηχανοτρονικής
  • Τεχνικός Η/Υ
  • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
  • Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές που θέλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Εταιρεία μας μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους μονάδες. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υπηρεσιακά κλιμάκια , τουλάχιστον σε κάθε πρωτεύουσα Νομού, σε όλη την Επικράτεια.  

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Σωτηρία Κυτέα

Υποτομέας Εκπαίδευσης

Τομέας Ανάπτυξης Α.Δ.

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

Τ  210 9281919 – 210 9281920

F 210 9281921

S.Kytea@deddie.gr

Λ. Συγγρού 49, 117 43  Αθήνα