Διαχωρισμός Καταρτιζόμενων “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών” Α’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών” Α’ εξαμήνου ότι ο διαχωρισμός τους θα γίνει ως εξής:

Α1 : τα ονόματα που αρχίζουν από ΑΛ έως ΚΩΣΤ

Α2 : τα ονόματα που αρχίζουν από ΛΕΟ έως ΨΥΛ