Διεξαγωγή εξετάσεων με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διεξαγωγή εξετάσεων πραγματοποιείται με υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από καταρτιζόμενους , εκπαιδευτές και προσωπικό στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΦΕΚ 2676/31-05-2022/