Δυνατότητα εγγραφής για τους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο._τηλεδιάσκεψη webex κ.α

Υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα εγγραφής στους εκπαιδευτικούς των ΔΙΕΚ  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να χρησιμοποιήσουν την τηλεδιάσκεψη webex, εφόσον το επιθυμούν πέρα από τη χρήση εργαλείων όπως Zoom, Google Meet, κλπ)

Ο σύνδεσμος URL της τηλεδιάσκεψης θα δηλώνεται στη πλατφόρμα Eclass του μαθήματος της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, για την εύκολη πρόσβαση των σπουδαστών (εναλλακτικά και μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμα Eclass  αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email, chat) το σύνδεσμο (link) της ψηφιακής σας τάξης).

Με το λογαριασμό αυτό οι εκπαιδευτικοί των ΔΙΕΚ αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού όπως ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεδιάσκεψη webex κ.α.  

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και προκειμένου o λογαριασμός  να καταστεί λειτουργικός απαιτείται ή έγκριση/επικύρωση του από τον επίσημο λογαριασμό του ΙΕΚ που διαθέτει  κατάλληλα δικαιώματα διαχείρισης.

Αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία εγγραφής και έγκρισης του λογαριασμού από ΔΙΕΚ θα βρείτε στο αρχείο guideIEKteacherSch.pdf

Αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες για την άμεση και online δημιουργία λογαριασμού μεταβείτε στην διεύθυνση https://register.sch.gr/teachers

Η σελίδα θα σας καλωσορίζει στην υπηρεσία και από εκεί πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο “Εγγραφείτε”, ώστε να αρχίσει η διαδικασία της εγγραφής σας.

Για επιπλέον πληροφορίες και  υποστήριξη είναι στη διάθεση σας::

  • Οι υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ https://www.sch.gr/helpdesk όπου μπορείτε να απευθύνεστε.
  • Επίσης παρέχεται η  δυνατότητα υποβολής αιτημάτων στο σύστημα https://helpdesk.sch.gr

Είσοδος και χρήση της υπηρεσίας “Τηλεδιάσκεψη Webex  για Εκπαιδευτικούς”

Ξεκινήστε την είσοδο σας στην υπηρεσία «Τηλεδιάσκεψη Webex  για Εκπαιδευτικούς» από την ιστοσελίδα του ΠΣΔ https://webex.sch.gr.  

Αν παλαιότερα είχατε δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό* οπότε δεν είναι δυνατή η εγγραφή στην υπηρεσία, τότε πρέπει να τον διαγράψετε σύμφωνα με τις οδηγίες διαγραφής.Δοκιμάστε πρώτα να εισέλθετε στην υπηρεσία από τη https://webex.sch.gr  και μόνο αν αποτύχει η προσπάθεια προχωρήστε στη διαγραφή του παλιού λογαριασμού σας.

Αν αποτυγχάνετε να διαγράψετε τον παλαιό (δωρεάν) λογαριασμό σας στο WebEx που είχατε δημιουργήσει με e-mail του ΠΣΔ, τότε μπορείτε να ζητήσετε από το ΠΣΔ την ανάκτηση (reclaim) του παλιού σας λογαριασμού και την μεταφορά του στην υπηρεσία «Τηλεδιάσκεψη για Εκπαιδευτικούς», όπως ακριβώς υποδεικνύεται στο τέλος των οδηγιών διαγραφής.

Υποδείξεις:

  • Συνιστούμε να μην ακολουθείτε άλλες διαδικασίες διαγραφής, καθώς και χρήσης,πέρα των πιο πάνω επίσημων οδηγιών του ΠΣΔ.

Οδηγίες

Στη σελίδα της υπηρεσίας και στην επιλογή «Οδηγίες» υπάρχει το ακόλουθο υλικό το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται: