Εγγραφές επιτυχόντων Β΄φάση

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. περιόδου Σεπτεμβρίου Β’ φάσης και είστε επιτυχόντες στο ΔΙΕΚ Ηλιούπολης.
Από σήμερα 29-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2023 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης.
Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω
τρόπους:
1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας προσκομίζοντας τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 04-10-2023.- Ώρες κοινού ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ.
2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αίτησης εγγραφής (επισυνάπτεται ) και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την Τετάρτη 04-10-2023
τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε μορφή pdf (όχι φωτογραφία) και να συνοδεύονται από την επισυναπτόμενη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και στη συνέχεια σκαναρισμένη.
θα πρέπει να αναμένετε επιβεβαιωτικό email την επόμενη ημέρα ότι παραλάβαμε την αίτηση σας.
ή
3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 04-10-2023
https://diek.it.minedu.gov.gr.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας έως Τετάρτη 04-10-2023 , χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Η εγγραφή σας είναι έγκυρη εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα και νόμιμα δικαιολογητικά που έχετε δηλώσει στην αρχική σας αίτηση.

Πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης για αναβολή δεν θα δοθούν σε όσους δεν παρακολουθούν τα μαθήματα, ενώ σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ενημερώνεται η στρατολογία.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020).

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους καταθέτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικά εγγραφής

Όσοι επιτυχόντες επιλέξουν να εγγραφούν δια ζώσης ή ενημερωθούν από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, θα πρέπει να τα καταθέσουν ή να τα στείλουν μέσω email εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση είναι τα παρακάτω:

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου..) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
Βεβαίωση ΑΦΜ (αν ο ΑΦΜ ΔΕΝ αναγράφεται στην Βεβαίωση ΑΜΚΑ).
Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια κλπ).

Ώρες κοινού ΔΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 16:00 μ.μ. – 19:00 μ.μ.