Εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+

Σας προσκαλέσουμε στην εκδήλωση παρουσίασης των δύο ροών του προγράμματος κινητικότητας της ΣΑΕΚ Ηλιούπολης (Ρουμανία και Ιταλία) με κωδικό: 2022-1-EL01-KA122-VET-000071663 που θα πραγματοποιηθεί στη ΣΑΕΚ Ηλιούπολης (αμφιθέατρο) την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 στις 7:00 μ.μ.

Στην εκδήλωση θα επιδοθούν και τα Europass των δύο ροών του προγράμματος 2019-1-EL01-KA102-062401 που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία και τη Γερμανία.