Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας για Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων Α’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας “Βοηθός βρεφονηπιοκόμων”Α’ εξαμήνου ότι πρέπει να προβούν στην έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας  (βλ. συνημμένο αρχείο), το οποίο είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση του τμήματος και το οποίο πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ με την έναρξη των μαθημάτων.

 

Πιστοποιητικό Υγείας»