Έναρξη εξαμήνου – Επανεγγραφές

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2017Α θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου.

Αιτήσεις ανανέωσης εγγραφής για τη φοίτηση στο επόμενο εξάμηνο, θα συμπληρώσουν οι καταρτιζόμενοι στις αίθουσές τους την πρώτη μέρα των μαθημάτων.