Έναρξη Μαθημάτων Α’ και Γ’ εξαμήνου 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων Α’ και Γ΄εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/10/2019. Παρακαλείσθε να προσέλθετε ανεξαρτήτως προγράμματος στις 15:50. Θα ακολουθήσει η ανάρτηση των προγραμμάτων με νεώτερη ανακοίνωση.