ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ,Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα επιλογής των καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στο σύνδεσμο:

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1603-apotelesmata-a-fasis-epilogis-spoudaton-diek-gia-to-etos-2019-2020

 Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας θα πρέπει να κάνετε είσοδο στο σύστημα https://diek.it.minedu.gov.gr/ , με το email και το συνθηματικό που ήδη έχετε.

Προθεσμίες Εγγραφών

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από τη Δευτέρα 16-09-2019 έως και την Παρασκευή 20-09-2019 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας των ΔΙΕΚ είναι 13:00- 21:00.
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα ΙΕΚ εγγραφής τους.
Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα. Ο τελικός αριθμός των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ θα καθοριστεί με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τα παρακάτω:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Το εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή με αριθμό πρωτοκόλλου (για διευκόλυνση της διαδικασίας). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/login
  • Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α (εκδίδεται άμεσα από τα ΚΕΠ ή εκτυπώνεται από το http://www.amka.gr)

Όσοι έχουν επιλεγεί στο ΔΙΕΚ Ηλιούπολης μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΕΚ στο τηλ.: 210-9953688