Ενημέρωση για την προσέλευσή σας

Για τη προσέλευσή σας στο ΔΙΕΚ Ηλιούπολης παρακαλείσθε να παρακολουθείτε την αρχική μας σελίδα.