ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Α

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόοδος για το εαρινό εξάμηνο 2021Α΄ θα διεξαχθεί από  12/04/21 έως 16/04/21.     

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτές έως 16/4/21. Οποιαδήποτε παράταση προθεσμίας σε καταρτιζόμενο αφορά σε  συνεννόηση μεταξύ εκπαιδευτή- καταρτιζόμενου.
Προσοχή στις ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ δεν τις εμφανίζει η πλατφόρμα ακόμη και αν τις έχετε αποστείλει!!!.
 
Καλή επιτυχία!