Ενημέρωση καταρτιζομένων της ειδικότητας Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτ/των & Μοτοσ/των

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Β’ Εξαμήνου , ότι σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ λόγω απουσίας της εκπαιδεύτριας.