Ενημέρωση Σπουδαστών Κυβερνητών Σκαφών

Το μάθημα Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα του τμήματος Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 24/2/2017.