Ενημέρωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που είχαν ξεκινήσει την Πρακτική τους Άσκηση πριν τη διακοπή των μαθημάτων στα ΔΙΕΚ λόγω των τελευταίων εξελίξεων ότι η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης συνεχίζεται μέχρι να δοθεί άδεια από το Υπουργείο για επανέναρξη των μαθημάτων στα ΔΙΕΚ.

Για κάθε νεώτερο παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας.