Ενημέρωση Σπουδαστών Ηχοληψίας

Το μάθημα “Ηλεκτρονικά” με τον κύριο Νικολάου μεταφέρεται κάθε Τρίτη την 2η ώρα.